JavaScript is off. Please enable to view full site.

Các trạm kiểm dịch động vật ở cửa khẩu đương nhiên đã kiểm dịch heo, gà và bò, nhưng "lưỡi bò" thì cần phải có trạm kiểm dịch riêng.