Biếm Họa

Trạm kiểm dịch... lưỡi

10/11/2019 19:13

Các trạm kiểm dịch động vật ở cửa khẩu đương nhiên đã kiểm dịch heo, gà và bò, nhưng "lưỡi bò" thì cần phải có trạm kiểm dịch riêng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất