Biếm Họa

Trái đất bị rác thải nhựa "hội đồng"

22/09/2019 18:11

Chừng nào các vật liệu thân thiện môi trường mới giải cứu được cho Trái đất? Điều đó tùy thuộc vào mỗi chúng ta.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất