Biếm Họa

"Trách nhiệm" trong hơn nước Sông Đà

16/10/2019 18:50

Trước nhưng bê bối của công ty Nước sạch Sông Đà, nguồn nước"trách nhiệm" vẫn trong suốt như vô hình...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất