Biếm Họa

Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Sông Đà: Tôi chỉ là tổng giám đốc làm thuê!

16/10/2019 15:18

Liên quan đến vụ nước sinh hoạt nhiễm bẩn tại HN, trong cuộc họp báo chiều 15-10, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Sông Đà cho biết ông chỉ là "tổng giám đốc làm thuê" nên tới đây công ty sẽ họp rút kinh nghiệm, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất