Biếm Họa

Tóm tắt Mắt Biếc: Ai khổ hơn ai?

20/12/2019 17:04

Khi thằng cu Ngạn đòi cưới Hà Lan làm vợ, nội đã khuyên "Con bé đó dễ thương, mắt nó đẹp. Nhưng mắt biếc. Nội sợ, con bé đó, sau này sẽ khổ". Nhưng Ngạn đâu có ngờ...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất