Biếm Họa

Tôi sẽ cháy thành than nếu lương không về kịp hôm nay

02/12/2020 07:30

Đầu tháng thường là thời điểm căng thẳng nhất, “nóng bỏng” nhất, những lúc như vậy không gì bằng có một dòng “nước mát” tới kịp thời.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất