Biếm Họa

Toại nguyện giấc mơ 'thưởng trà ngắm hoa'

25/07/2021 08:10

Người đàn ông ước mình được "viên mãn" ở nhà thưởng trà ngắm hoa... Cơ mà hình như thiếu một thứ quan trọng dùng để... mua trà.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất