Biếm Họa

Titanic phiên bản dân chơi Facebook

26/12/2020 11:50

Người chơi phây thiếu kinh nghiệm hoặc ham câu like thường dễ dính vào "tảng băng tin giả" đang trôi nổi khắp cõi Internet. Hậu quả là có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất