JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tình yêu thời Hà Nội ô nhiễm: Cho dù bụi mịn đường xa...

Sáng nay 12-11, kết quả quan trắc không khí đã ghi nhận nhiều nơi tại Hà Nội ô nhiễm lên tới ngưỡng nguy hại "chưa từng thấy" cao hơn cả 4 đợt ô nhiễm từng xảy ra trong năm nay. Tình yêu thời ô nhiễm không khí có vẻ còn khó khăn hơn trèo đèo lội suối...