Biếm Họa

Tình hình trà sữa cuối năm 2021

29/11/2021 10:50

Nào là matcha đậu đỏ, trân châu đường đen, hồng trà, lục trà... tất cả đều sấp mặt trên sàn đấu mặt bằng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất