JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có loại tiền chỉ lưu thông một chiều từ người bán sang người mua. Không bao giờ có chuyện ngược lại.