Biếm Họa

Tiệc cưới xu hướng mới

15/10/2021 17:50

Lũ Cô Vít vẫn còn lẩn khuất đâu đây, thế nên việc tổ chức đám cưới cũng không được tập trung quá 20 người. Cô dâu chú rể bèn làm một tiệc cưới... take away.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất