Biếm Họa

'Tỉa cành' SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều, một công việc vất vả!

17/11/2020 19:00

Sau khi tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được công bố, không ít ý kiến cho rằng những chỉnh sửa này vẫn chưa đủ "xi nhê".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất