Biếm Họa

Thưởng nóng cho những người có cái đầu nguội

27/10/2020 19:22

Tai nạn giao thông nhiều khi không nghiêm trọng bằng những vụ xung đột "hậu tai nạn". Vì thế cần tuyên dương những người ứng xử có văn hóa khi va chạm giao thông.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất