Biếm Họa

Thương miền Trung trong cơn lũ dữ

13/10/2020 18:30

Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong khi miền Trung vật lộn với lũ dữ thì đồng bằng sông Cửu Long lại thấp thỏm mong chờ mùa nước nổi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất