Biếm Họa

Thượng Đế... thời kỳ mới

17/10/2021 16:00

Tại nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm, nhà hàng... khách hàng có tiền thôi chưa đủ, mà phải có thẻ xanh mới được coi là Thượng Đế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất