Biếm Họa

Thương cho roi, cho vọt...

NOP 19/01/2022 17:25

Nhiều người vẫn dùng "khẩu hiệu" đó để dạy con cái bằng nắm đấm, đòn roi. Dần dần, những đứa trẻ sẽ không còn cảm giác đau đớn, thay vào đó là nỗi ám ảnh và sợ hãi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất