JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thứ sáu ngày 13, Hằng Nga không đi đâu hết

Hôm nay Trung thu mà nhằm đúng "thứ sáu ngày 13" đó mấy bạn.