Biếm Họa

Thứ sáu ngày 13: Em có làm gì đâu!

13/11/2020 12:50

Dù cố gắng khẳng định "không làm gì", nhưng xem ra "thứ sáu ngày 13" vẫn không giành được bao nhiêu thiện cảm.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất