Biếm Họa

Thổi giá thiết bị y tế, ai lãnh 100% hậu quả?

06/09/2020 05:30

Những người nâng khống giá thiết bị y tế có nghĩ tới cảnh bệnh nhân phải oằn lưng trả gấp 5 lần tiền viện phí?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất