Biếm Họa

Thời của 3 tại chỗ

Bùi Thanh Tâm 06/10/2021 10:50

Mấy anh đi làm thực hiện 3 tại chỗ, chúng tôi "ham dzui" nhưng cũng nghiêm túc thực hiện nhậu tại chỗ nè.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất