Biếm Họa

Thơ con cóc chống con vít

28/03/2020 06:30

Biện pháp phòng dịch mới được phát hiện: Người người, nhà nhà làm thơ con cóc, đọc to lên cho lũ cô-vít lên tăng xông chết hết!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất