Biếm Họa

Thiếu mảnh ghép shipper, cung cầu 'mất kết nối'

30/07/2021 13:50

Lo ngại nhiễm bệnh và các quy định nghiêm ngặt trong vận chuyển hàng hoá, nhiều shipper tắt app khiến người mua kẻ bán rơi vào trạng thái "mất kết nối" tạm thời.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất