Biếm Họa

Thiết bị y tế bị 'thổi giá' sẽ biến thành máy chém

04/09/2020 19:19

Những người trong đường dây "thổi giá" chia nhau đút túi hàng tỷ đồng, trong khi bệnh nhân phải bỏ tiền khám chữa bệnh gấp 5 lần để bù vào chỗ giá bị "thổi" đó.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất