JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thiết bị phá sóng Bluetooth... "đắp mộ" karaoke nhà hàng xóm

Bạn bị tra tấn bởi "Đắp mộ cuộc tình", "Duyên phận"...? Chỉ cần bỏ ra trên dưới 500 ngàn đồng là sẽ có được một bộ phá sóng Bluetooth và WiFi (những kết nối để duy trì việc hát karaoke bằng loa di động). Mục đích chính của bộ phá sóng là để "tắt tiếng" karaoke hàng xóm.

Tuy việc mua bán các thiết bị phá sóng là phạm luật, song qua đó cũng thấy được mức độ ô nhiễm tiếng ồn do karaoke gây ra trong các khu dân cư đã không được giải quyết triệt để.