Biếm Họa

Thiên nhiên và con người: Ai bắt nạt ai?

03/11/2020 10:15

Các hoạt động phá rừng của con người là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt, sạt lở. Nếu ta bắt nạt môi trường thì thiên nhiên sẽ bắt nạt lại chúng ta.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất