Biếm Họa

Thiên Lôi tính thu phí kiểm định khí thải chép cá nhân

Hải Nam 28/01/2021 15:50

Thấy nhiều táo cưỡi chép cũ gây ô nhiễm, Thiên Lôi tính thu phí kiểm định khí thải chép cá nhân hàng năm. Nhưng dường như gây ô nhiễm không chỉ có chép.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất