Biếm Họa

Thì ra đây là kẻ đã tạo ra đám mây phượng hoàng lửa

Anh Trọc Comics 31/07/2020 19:11

Đám mây hình phượng hoàng lửa xuất hiện trên trời, làm dân tình được một phen xôn xao, đoán già đoán non. Vậy sự thực, ai đã tạo ra đám mây đó?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất