Biếm Họa

Thêm một mặt hàng phi nông sản cần được giải cứu

26/04/2020 16:15

Vì "thổi giá" ghê quá nên giờ em bị điều tra, mong bà con mua giùm em mấy cái máy xét nghiệm bị "thổi giá".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất