Biếm Họa

Thẻ ATM lủng đáy vì nghỉ dịch

03/05/2020 07:29

Dù bạn làm ngành nghề nào cũng phải chịu tác động bởi dịch Covid. Tuy nhiên những người nghèo luôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất