Biếm Họa

Thầy giáo là những người lái đò... không khoan nhượng

09/04/2021 08:30

Người ta thường nói, thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng. Ấy thế mà không hiểu sao thầy lại chẳng cho chúng em dùng phao khi "nguy cấp"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất