Biếm Họa

Tháng tư và lời nói dối bảo vệ chủ nhân

21/03/2021 13:00

Thời tiết những ngày chớm hè đầu tháng tư sắp tới sẽ là sát thủ cho bọn công-tơ điện. Sức mấy mà đòi bảo vệ chủ nhân!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất