Biếm Họa

Thần đồng tiên tri nói gì về tháng 2 năm 2021

14/01/2021 19:20

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đưa ra dự đoán rằng loài người sẽ "dính" thảm họa vào tháng 2 này. Thực ra thì điều đó ai cũng đoán được...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất