Biếm Họa

Tham nhũng còn đi dạy người khác sống liêm chính

17/09/2019 19:18

Có những vị quan tham nhũng trước khi "nhập lò" từng viết sách hay phát biểu răn dạy người khác sống liêm chính

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất