JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tham nhũng còn đi dạy người khác sống liêm chính

Có những vị quan tham nhũng trước khi "nhập lò" từng viết sách hay phát biểu răn dạy người khác sống liêm chính