Biếm Họa

Test kit mà biết nói năng...

H.Lộc - Đức Thuận - Tín Nhượng 06/01/2022 10:41

Vụ "thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19 qua góc nhìn châm biếm của Tuổi Trẻ Cười: Test kit mà biết nói năng, thì ông thổi giá hàm răng chẳng còn...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất