Biếm Họa

Tất niên nên kiềm chế, đừng để Tết mất vui

16/01/2021 18:00

Còn bao nhiêu ngày vui trước mắt, các ông bợm nhậu nên kiềm chế trong tiệc tất niên. Đừng để Tết mất vui.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất