Biếm Họa

Tất niên không thể thiếu karaoke

26/01/2021 18:50

Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè... Vậy tháng chạp phải chăng là tháng karaoke từ những bữa tiệc tất niên nhà hàng xóm?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất