Biếm Họa

Tập võ đối phó... mưa giông Sài Gòn

Hải Nam 13/04/2021 14:15

Sài Gòn mấy nay mưa giông trái mùa, sấm sét gió mạnh đổ cả cây. Lúc mưa gió tốt nhất là ở trong nhà, nhưng nếu buộc phải ra đường thì phản xạ nhanh là một lợi thế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất