Biếm Họa

Táo 'ghim', sung 'dán' xuống đường du xuân

16/01/2021 05:30

Sắm sửa một chậu kiểng chơi Tết mà nhằm đúng thứ này thì chẳng khác gì mua cục tức vào người.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất