Biếm Họa

Tâm sự Trâu - Chuột ngày cuối năm

09/02/2021 07:30

Sắp đến ngày Trâu nhận nhiệm vụ năm Tân Sửu, Chuột bèn rủ Trâu ra bờ ao thủ thỉ tâm sự...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất