Biếm Họa

Tắm bùn có trắng không?

19/02/2021 16:00

Tắm bùn trắng hay không? Chuyện này có lẽ chỉ những chuyên gia lội bùn cả ngày như ông trâu là rõ nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất