Biếm Họa

Tấm áo phao cho bà con vùng lũ lụt

04/11/2020 18:38

Với chiếc áo phao được dệt bằng tình cảm của người dân cả nước, bà con vùng lũ rồi đây sẽ vững vàng vượt qua hậu quả thiên tai để lại.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất