Biếm Họa

Tạc phù điêu hay "tạc" ngân sách?

17/09/2019 02:35

Dự án 86 tỉ đồng tại núi Bà Hỏa, nhiều người hài hước tạc phù điêu hay "tạc" ngân sách?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất