JavaScript is off. Please enable to view full site.

Dự án 86 tỉ đồng tại núi Bà Hỏa, nhiều người hài hước tạc phù điêu hay "tạc" ngân sách?