Biếm Họa

Ta phải công bằng với mì gói chứ

16/09/2021 05:10

Ông ráng tiêu thụ mì gói vài bwuax nữa, hết giãn cách tôi dẫn đi ăn cơm tấm bún bò nghen.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất