Biếm Họa

Sữa bò thiết yếu hay không thiết yếu?

23/07/2021 13:30

Hiện nay, mặt hàng sữa được xếp vào nhóm hàng hóa thiết yếu ở tỉnh này, nhưng không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu ở tỉnh khác.

Cho nên các doanh nghiệp sữa cũng không thể giao hàng đến đại lý. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, hàng hóa không được lưu thông sẽ hết hạn sử dụng, doanh nghiệp thiệt hại nặng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất