JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sư phụ và Trư Bát Giới ai quan trọng hơn?

Vào thời điểm mà thịt heo đang khan hiếm như hiện nay thì đương nhiên Trư Bát Giới sẽ có giá hơn cả Đường Tăng...

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm