Biếm Họa

Sư phụ và Trư Bát Giới ai quan trọng hơn?

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm 26/11/2019 10:13

Vào thời điểm mà thịt heo đang khan hiếm như hiện nay thì đương nhiên Trư Bát Giới sẽ có giá hơn cả Đường Tăng...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất